Vásárhelyi hímzés

Rehabilitációs foglalkoztatás

A Foglalkoztató elődje 1991-ben 9 fővel alakult, majd az évek folyamán a Munkaügyi Központ által kiírt Munkaerő-piaci alap Rehabilitációs Alaprész decentralizált kerete terhére, rehabilitációs célú munkahelyek teremtésére és fejlesztésére minden évben pályázatot nyújtott be, melyet minden alkalommal meg is nyert. Ezen pályázatok tették lehetővé a létszám folyamatos bővítését.

Három akkreditált telephelyen foglalkoztatunk megváltozott munkaképességű személyeket az alábbi tevékenységekkel, munkakörökkel:

– Bérmunkában végzett:

  • autóillatosító csomagolás,
  • gépi/kézi varrás, hagyományőrző népi hímzés, temetkezési kellékek gyártása,
  • doboz gyártás, papír hajtogatása, táskák készítése
  • különféle szerelési munkák, csomagolás.

Az általunk előállított, összeszerelt termékek zöme bérmunka keretében készül, piaci értékesítésüket megrendelőink végzik. Próbálunk minél több, különféle megrendelést szerezni, figyelembe véve az itt dolgozók szakmai képességeit, a rehabilitációs célokat, valamint azt, hogy az intézmény fennmaradása is biztosított legyen. Fejlesztéseinket saját és pályázati forrásból finanszírozzuk.

Társaságunk létszáma az alapítás évétől – 1991-től – folyamatosan bővült.

2012. november 17-én a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet alapján, nyílt pályázatot hirdetett megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú, tartós vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására. Ezen pályázat biztosítja a Hódfó Kft. nagyon jelentős forrását.

A másik forrásunk a végzett bérmunkák ellenértékeként kiszámlázott és befolyó bevételek.

A társaság megalapítása óta eredményesen gazdálkodik, veszteséges üzleti éve nem volt.

Telephelyeink egymástól való távolsága kb. 100 méter. A telephelyek a város frekventált helyén találhatók, a város bármelyik részéből jól megközelíthetők tömegközlekedéssel, kerékpárral és személyautóval egyaránt. A bérmunkák megrendelőinek a jó megközelíthetőség következtében a késztermékek elszállítása nem okoz nehézséget. Felszereltségük, berendezettségük a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására alkalmas. A Kft. rendelkezik a munkavégzéshez és a termékek előállításához szükséges gépi berendezésekkel és kézi szerszámokkal. Mind a gépek, mind a kézi szerszámok beszerzése, kiválasztása elsősorban a velük munkát végző megváltozott munkaképességű munkavállalók készségeinek/képességeinek figyelembevételével történik.

Foglalkoztatásunk célja a komplex rehabilitáció eszköztárával a megváltozott munkaképességű személy nyílt munkaerő piaci foglalkoztatásának elősegítése, élethelyzetének tartós, hosszú távú javítása. A foglalkoztatóknak olyan rendszert kell kialakítani és működtetni, amely egyszerre képes biztosítani a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaerő piaci értékeinek fejlesztését, a képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeit, a foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítését, ezzel segítve a nyílt munkaerő piacra való kivezetését, így növelve a célcsoport nyílt munkaerő piaci jelenlétét.

A célcsoport: azok a megváltozott munkaképességű személyek, akik legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkeznek és a komplex felülvizsgálat eredményeképpen rehabilitálhatónak minősítették őket, vagy rehabilitációjuk egyéb körülményeik miatt nem javasolt. A tartós foglalkoztatás támogatására csak azok esetében kerülhet sor, akikről a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható. A jogszabályban meghatározott célok intézményünk tárgyi és humán erőforrását figyelembe véve vállalhatók, a feltételrendszer nagyobb részben adott.

Térségünkben igen nagy számú megváltozott munkaképességű ember él, számukra szinte egyetlen lehetőség a védett munkahelyen való munkavégzés. A  Hódfó Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Kft. igen fontos szerepet tölt be a város életében, elősegítve a megváltozott munkaképességű emberek mindennapjait. Reméljük, hogy munkánkkal segítjük jobbá tenni életüket.