Vásárhelyi hímzés

Közzétételi listák

Szervezeti adatok
Neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Teljes név:
Hódfó Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely:
6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 77.
Telephelyek:
Hódmezővásárhely, Szent István u. 83.
Hódmezővásárhely, Jókai u. 55.
Telefonszám: 62/241-058
Email: hodfo77@gmail.com
honlap: www.vasarhelyihimzes.hu

Vezető neve, beosztása, elérhetősége:
Börcsök Györgyi
ügyvezető igazgató
Telefon: +36 30 9353987
E-mail: hodfo77@gmail.com

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:
—– társaságunkra nem vonatkozik

A szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése:
—–társaságunkra nem vonatkozik

A szervezet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
——-társaságunkra nem vonatkozik

A szervezet által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:
——-társaságunkra nem vonatkozik

Elvégzett vizsgálatok és azok eredményei :
A Magyar Államkincstár a rehabilitációs foglalkoztatáshoz elnyert pályázat költségvetési támogatását havonta, majd éves szinten egy alkalommal átfogóan ellenőrzi. Az eddigi ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg.

A BFKH az állami támogatást és az akkreditációs feltételek meglétét éves szinten két alkalommal, egyszeri, illetve átfogó ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az eddigi ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg.
A tulajdonos önkormányzat belső ellenőrzése meghatározott időközönként ellenőrzi a szervezet gazdálkodását. A legutóbbi ellenőrzés 2022. évben volt, hiányosságot, nem állapítottak meg.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Alapító okirat
Szervezeti Működési Szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat

A cég által fenntartott adatbázisok:
Munkavállalók személyi adatainak nyilvántartása – Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. – Munkaügy és
Hódfó Kft- Székhely

A közérdekű adatok megismerésének rendje

Adatkezelési szabályzat

A cég kötelező statisztikai adatszolgáltatása:
A KSH felé megküldött havi, negyedéves, éves adatszolgáltatás :

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt.

A cég költségvetése, beszámolója:
A szervezet éves üzleti tervét , éves beszámolóit Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése tárgyalja és hagyja jóvá.

2020

2021

2022

2023

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése:

2022 év: hőszigetelés-tetőfelújítás:
Szerződés

2023 év: napelem felszerelés:
Szerződés 1
Szerződés 2

A szervezet által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: ——társaságunkra nem vonatkozik

A cégnél foglalkoztatottak létszámára, juttatására vonatkozó adatok

A foglalkoztatottak és a létszám:
2022. évben az éves statisztikai állományi létszám 166 fő.
Megváltozott munkaképességű munkavállalói létszám 159 fő.

Ügyvezető bére: megbízási díj: 180.000.- Ft / hó
Bankszámla felett rendelkező személy

Börcsök Györgyi ügyvezető – önállóan , egyedül
A Társaság felügyelő bizottsága, jogviszonya, javadalmazása

Bárány Béláné
Jogviszonya: Választott tag 2024. december 31-ig
Javadalmazása: —

Chappon Adrien Katalin
Jogviszonya: Választott tag 2024. december 31-ig
Javadalmazása: —

Turi Csaba
Jogviszonya: Választott tag 2024. december 31-ig
Javadalmazása: —