Cégünkről - Rehabilitációs foglalkoztatás

Rehabilitációs foglalkoztatás
a A

Akkreditáció

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja rendelkezik az akkreditációs követelmények teljesítéséről, illetőleg a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről szóló éves beszámoló elkészítéséről. Jelen beszámoló elkészítésénél az előbbiek mellett figyelembe vettük a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztályának tájékoztatóját, „Az éves értékelő beszámoló elkészítésének szempontjai, a foglalkozási rehabilitációs tevékenység bemutatásáról.”

A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. (volt HÓDFÓ Kft.) 2007-ben kötött az akkori Szoc. és Mü.-i Minisztériummal és a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal védett szervezeti szerződéstrehabilitációs költségtámogatás nyújtására, majd ez a szerződés 2011-ben megújításra került és a 2007. évi szerződés, mint keretszerződés az elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A költségtámogatás akkreditált munkáltató által igényelhető. A vállalatunk kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező védett foglalkoztató („legmagasabb” kategória). Ez azt jelenti, hogy az alapvető akkreditációs követelményeken túl további minősítő jegyekkel rendelkezik, melynek következtében a legmagasabb összegű és legtöbb költség visszaigénylésének a lehetőségét magába foglaló támogatásban részesülhet.

Rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül a munkáltatónál 207 fő áll alkalmazásban, ebből megváltozott munkaképességű 184 fő, a társaságnál további 23 főből 5 fő 8 órában foglalkoztatott, 14 fő pedig rokkant nyugdíj utáni öregségi nyugdíjas megváltozott munkaképességű és 1 fő rehabilitációs tanácsadó dolgozó.

Munkavállalóink napi 4, 6 vagy 7 órás munkarendben – az egyéni munkabírásuknak, képességeiknek megfelelően – dolgoznak, az üzemorvos által meghatározottak alapján. A dolgozó felvételére, személyes beszélgetés után kerülhet sor, amelyen az ügyvezető igyekszik teljes körű képet kapni a jelentkező egészségügyi állapotáról, szociális- és családi hátteréről annak érdekében, hogy javaslatot tehessen a napi munkaidő mértékére. Az információk birtokában az új munkavállaló foglalkoztatását és beilleszkedését hatékonyabban lehet elősegíteni. Ezt a munkát folytatja a rehabilitációs megbízott a személyes rehabilitációs terv elkészítése során, külön figyelmet szentelve a szociális és egészségügyi háttér javításához igénybe vehető támogatások ismertetésére és megszerzésére.

Tevékenység, munkakörülmények

Tevékenységünk széles skálán mozog. Minden munkát elvállalunk, természetesen az olyan munkák köréből, amelyek megváltozott munkaképességű munkavállalóink tevékenységi körébe beilleszthetők. Elsősorban kézzel, illetve kézi szerszámmal végezhető munkalehetőséget biztosítunk munkavállalóinknak - jellemzően - ülőmunkát. Tevékenységünket bérmunka formájában végezzük, ezekben az esetekben megrendelőink biztosítják az alap- és segédanyagokat. Fontos szempont, hogy csak olyan segédanyagokkal dolgozunk, amelyek a dolgozók illetve a végfelhasználók egészségére káros vegyi anyagokat nem tartalmaznak. Elkötelezetten törekszünk dolgozóink munkakörülményeinek jobbá tételére, ennek érdekében folyamatosan próbáljuk fejleszteni mind a gépesítettséget, mind a munkahelyi környezetüket. A munkahelyi környezet akadálymentesített, tekintettel a munkavállalók egészség károsodására és fogyatékosságára. Minden új kéziszerszám és gép beszerzésénél figyelmet fordítunk az ergonómiai szempontokra és a munkavállalók speciális igényeire. Gyógyászati segédeszközök beszerzésében a civil szervezetektől, üzleti partnereinktől kapunk segítséget és támogatást, a kiosztás pedig az üzemorvos és a rehabilitációs bizottság javaslatai alapján történik.

A jogszabály előírásai szerint, rendszeres időközönként Tűz- és balesetvédelmi oktatást tartunk a dolgozók részére. Mivel a dolgozók részvétele a különböző munkafolyamatokban, a változatos munkavégzés és az egyéni fejlődés/fejlesztés miatt változik, minden új területre kerülés alkalmával, az előzőekben említett, oktatást újólag megtartjuk.

Segítő szolgáltatások

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának ügye mellett, ennek kézzelfogható eredménye a város szociális és egészségügyi intézményeinek példaszerű együttműködése. Az ügyvezető és a rehabilitációs tanácsadó koordinálása mellett, minden munkavállalónk számára elérhető, a helyzetének és állapotának megfelelő és szükséges szociális és egészségügyi ellátás. Ennek a folyamatnak része, a munkavállalók ügyeiben történő rendszeres konzultáció a Népjóléti Iroda, a szociális és egészségügyi intézmények munkatársaival, valamint az üzemorvossal. A munkavállalók problémái nagyon sokrétűek, de egy ilyen széleskörű segítői rendszer együttműködésének eredménye, hogy mindig születik megoldás. Előzetes ügyintézéssel és munkaidő-kedvezménnyel támogatjuk munkavállalóinkat bizonyos egészségügyi szolgáltatások igénybevételében (pl. gyógytorna, hallásvizsgálat, stb.). Az előzőekben ismertetett tevékenységek és a segítő munka eredményének tartjuk, hogy a betegség miatt kieső munkanapok száma minimális, a dolgozók bizalommal és gyakran veszik igénybe a segítségnek ezt a módját. A segítő folyamat részeként, részmunkaidőben, jogász alkalmazása biztosítja az ingyenes jogi segítségnyújtást, amire folyamatosan van igény, például, hivatalos dokumentumok, kérvények, formanyomtatványok kitöltésével kapcsolatosan.

A fentiekben ismertetett segítő szolgáltatókkal történő együttműködés hatásaként a munkavállalók jobban informáltakká és önállóbbakká váltak az életminőségüket is javító szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.

A munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre ösztönző belső érdekeltségi elemek:

A VÁROSELLÁTÓ és FOGLALKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT, a rehabilitációs foglalkoztatás kezdete óta kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatás közösségteremtő szerepére. Ennek elősegítése érdekében továbbra is szervezünk, évente 1-2 alkalommal közös kirándulásokat, melyek megítélésünk szerint szintén a rehabilitációs célok megvalósulását, illetve a közösség fejlesztését segíthetik elő. 

Alkalmazott képzések

A pedagógiai rehabilitáció lehetőségei rendkívül szűk keretek között valósíthatók meg. Elsősorban a munkaterületek és a munkaterületeken alkalmazott technológiák betanítása, új munkatevékenység kapcsán történő elsajátítása teremti meg a képzések keretét. A lehetőségeinkhez mérten próbálunk igazodni az európai szociális stratégiai tervezés egyik legmarkánsabb alapelvéhez miszerint a hátrányos helyzetű embereknek az egyéni szükségleteit kell figyelembe venni. Tekintettel azonban arra a tényre, hogy a személyre szabott szükséglet kielégítésnek nagyon magasak a költségei, a rendelkezésünkre álló eszközök felhasználásával oldjuk meg ezt a rendkívül nehéz feladatot. A munkavállaló képességeinek felmérése után a rehabilitációs tanácsadó és a számításba jöhető munkaterületek vezetői döntik el, hogy melyik munkaterületen kezd az érintett dolgozó és melyik munkaterületeken, milyen sorrendben folytatja az aktuális munkafolyamatok elsajátítását. Ennek a módszernek a haszna kettős, egyrészről hosszú időre biztosítja a folyamatos tanulás lehetőségét, másrészről a különböző munkaterületeken történő munka változatosságot biztosít.

A rehabilitációs bizottság és a rehabilitációs megbízott munkájának bemutatása

A VÁROSELLÁTÓ és FOGLALKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT rehabilitációs bizottsága 3 főből áll, elnöke a rehabilitációs tanácsadó. A bizottság legfontosabb feladata a rehabilitációs tervek elkészítése, az egyénre szabott rehabilitáció megszervezése. Másik fontos feladat a kapcsolattartás más intézményekkel, elsősorban a munkaügyi központtal.

A rehabilitációs tanácsadó folyamatosan követi az egyéni rehabilitációs tervekben meghatározott feladatok megvalósulását. Kudarc esetén megvizsgálja az okokat, szükség és igény szerint módosítja a tervet, vagy intézkedést, segítséget kér az ügyvezetőtől a kialakult személyi vagy tárgyi problémák megoldásához. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a folyamatos követés és igény szerinti beavatkozás a legtöbb munkavállaló esetében mind a szakmai, mind az egyéni fejlődést nagyban segíti.

Kapcsolódó képgaléria:
Látogatók száma: 1035003

Eseménynaptár

«2023-09»
H K SZE CS P SZO V     123456789101112131415161718192021222324252627282930
Keresés:

Tárhely szolgáltató

World Web Data Kft.
1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.

Adószám: 23701764-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-293552

 

Kapcsolat:
e-mail: info@sas.hu
telefon: 06/20/555-2062
https://sas.hu